Events Calendar

26 Sep

University Prayer Week

Sep 26, 2022 at 08:00 am - Sep 30, 2022 at 08:00 pm


28 Sep

2nd Joint Annual Research Ethics Conference

Sep 28, 2022 at 08:00 am - Sep 30, 2022 at 06:00 pm


10 Oct

Huduma Day

Oct 10, 2022 at 08:00 am - Oct 10, 2022 at 06:00 pm


14 Oct

Graduation application Deadline

Oct 14, 2022 at 08:00 am - Oct 14, 2022 at 05:00 pm


20 Oct

Mashujaa Day/Recess

Oct 20, 2022 at 08:00 am - Oct 21, 2022 at 05:00 pm


24 Oct

Setting of examinations

Oct 24, 2022 at 08:00 am - Oct 29, 2022 at 05:00 pm


31 Oct

Moderation of examinations

Oct 31, 2022 at 08:00 am - Nov 04, 2022 at 12:53 pm


07 Nov

Final day to submit exams to Examination office

Nov 07, 2022 at 08:00 am - Nov 07, 2022 at 05:00 pm


07 Nov

Processing of examinations

Nov 07, 2022 at 08:00 am - Nov 18, 2022 at 05:00 pm


17 Nov

Graduation Rehearsals & Graduation Chapel

Nov 17, 2022 at 08:00 am - Nov 17, 2022 at 05:00 pm


18 Nov

Graduation

Nov 18, 2022 at 08:00 am - Nov 18, 2022 at 05:00 pm


05 Dec

End of term examinations

Dec 05, 2022 at 08:00 am - Dec 17, 2022 at 06:00 pm


07 Dec

Council and Company meeting

Dec 07, 2022 at 08:00 am - Dec 09, 2022 at 05:00 pm


12 Dec

Jamhuri Day

Dec 12, 2022 at 08:00 am - Dec 12, 2022 at 06:00 pm


17 Dec

End of term

Dec 17, 2022 at 08:00 am - Dec 17, 2022 at 06:00 pm


17 Dec

Christmas vacation

Dec 17, 2022 at 08:00 am - Jan 04, 2023 at 06:00 pm